s

LO och övriga nordiska huvudorganisationer

Sidan uppdaterad 2010-11-04

LO-förbund

TCO-förbund

Kollektivavtal

Fackförbund Världen och Europa

Arkiv & Databaser & Bibliotek

Juridiska länkar, arbetsmiljö mm 

Sidan uppdaterad 2010-11-04

 • Advokatsamfundet En ganska tråkig hemsida. Förteckning över advokater
 • Arbetsdomstolen AD:s domar i fulltext från 2003. Tyvärr ganska epig sida. Sök hellre på Lars Åhnbergs hemsida där kan du söka domar från 1994 - 2006 även ämnesvis. Kolla även Domstolverket och Lagen nu; om du inte hittar domen på min sida.
 • Arbetsmiljöverket
 • Dagens Juridik En rapp gratistjänst med juridiska nyheter
 • Diskrimineringsombudsmannen Svarar nu för alla de tidigare ombudsmännens område
 • Domstolsverket En ganska usel hemsida med självklarheter
 • Domstolsverket vägledande avgöranden En sida där du kan få upp rättsfallen från samtliga svenska prejudikatsdomstolar i fulltext tillbaka till 1993 tror jag. Lite svårsökt eftersom man bara kan söka på rubriktexten i domen, men onekligen ett framsteg om man betänker hur snål staten är med denna typ av info.
 • Högsta Domstolen Avgöranden sedan 2003 Bra men svårsökt.
 • Jureka En mycket genomarbetad sida med många länkar
 • Lag och avtal Delvis betalbas. Innehåller nyttig info om arbetsrätt
 • Lagen nu; hemsida av en privatperson, gratis, bra korsreferenser och fullständiga lagtexter. AD:s domar gratis tillbaka till 1993 Suveränt! Finns ingen annan stans.
 • Lagrummet Gemensam webbplats för den offentliga förvaltningens rättsinformation.  Bra och lättsökt men skruttig när det gäller prejudicerande avgöranden. Samma dåliga sökmotor som Domstolverkets "vägledande avgöranden".
 • Lars Åhnbergs förlag Förteckning ämnesvis över AD-domar och mycket annan nyttigt Bra nyhetsblad på prenumeration . Förlagets böcker är dessutom anpassade för lokal facklig verksamhet och billiga.
 • LO-TCO Rättsskydd AB. Bra sida med framförallt nyttiga nyhetsbrev med aktuell juridisk information
 • Marknadsdomstolen, avgöranden i fulltext sedan år 2000
 • Notisum Gratis tillgång till lagstiftning, lättsökt 
 • Prevent Sv näringslivs och fackens gemensamt finansierade organisation för arbetsmiljöfrågor Ganska tunn
 • Regeringens Hemsida - innehåller, nya propositioner, SOU mm, lättsökt. Gå in på respektive departements sida, där finns ofta material som inte är utlagt på huvudsidan.
 • Riksdagens hemsida - all svensk lagtext, propositioner,  litteratursökning mm. Nyttig bas men svårsökt
 • Rättshjälpsmyndigheten, summariska upplysningar om allmän rättshjälp

Internationella domstolar och organ